5 euros patrimonio mundial KM#782

5 euros patrimonio mundial KM#782

2007