25 escudos ano internacional do dificiente KM#624

25 escudos ano internacional do dificiente KM#624

1981