2 euros lusofonia KM#786

2 euros lusofonia KM#786

2009