100 escudos 50 aniversario da fao KM#678

100 escudos 50 aniversario da fao KM#678

1995