ceitis grupo 5 tipo 4

ceitis grupo 5 tipo 4

Torres colunares , mar de ondas continuas cortando a legenda escudos tipo 4 ou variantes